MaJo Music

 

MaJo Music gav ut den första inspelningen 2006 och såg därmed dagens ljus som skivbolag. Bolaget har uteslutande valt att jobba med kristen musik men oberoende av musikstil.
 Olika musik kan ha olika funktion och främst handlar det i vårt fall att kommunicera det kristna budskapet, medan musiken också är ett naturligt uttrycksmedel för tillbedjan.
MaJo Music vill göra musik med innehåll som räcker i ett längre och djupare perspektiv. Vi har tagit ställning och fortsätter att göra det - MaJo Music förmedlar musiken vi kan stå för.